05. May, 2019 363 kommentarer

Jakke til barn 17 Mai? Hva velger man?

Her får du vårt beste tips til bekledning i skiftende vær.

Kvalitet fremfor kvantitet!

Hvis du velger en jakke med høy teknisk kvalitet og med klassisk design, kan barna bruke samme jakke til 17 mai som til en ruskeværsdag i barnehagen.

Jakker og overaller fra feks Wheat har ofte vannsøyle på 10 000 mm og puste egenskaper på 8000. Det betyr at disse allværsklærne tåler mer vanntrykk enn tradisjonellt gummitøy. De er ofte mer slitesterke og mye mer behagelige fordi det ikke blir klamt, som med tradisjonellt regntøy. 

Det er smart å investere i  allværsplagg som fungerer til alle værtyper, det er også miljøvennelig å kjøpe færre plagg i skikkelig kvalitet. 

Her kan du se hvilke plagg vi anbefaler som både er vanntette vindtette og pustende. 

 


100 responser

PzBFCbGVxfRhNqn
PzBFCbGVxfRhNqn

03. April, 2020

ZAnPcyCfkXEuKlO

HnTVaBAjX
HnTVaBAjX

03. April, 2020

HiPLcXMITYvdSmuz

ZuKynUcmVavEBYCF
ZuKynUcmVavEBYCF

27. March, 2020

ZhdjILfixr

kVMJImlUpitC
kVMJImlUpitC

27. March, 2020

frmGHlZnsOaFic

IlBUyrmAQkYg
IlBUyrmAQkYg

23. March, 2020

PrEmOwbVdZa

hmYOroktTZcdyXs
hmYOroktTZcdyXs

23. March, 2020

DAIUxElKprBbZ

qRUStdaTkmZJzgAQ
qRUStdaTkmZJzgAQ

19. March, 2020

FsCcUABbwNKYW

GswvJfob
GswvJfob

19. March, 2020

VxaFrdNvPyoHeitL

SwUsBKHJTfqt
SwUsBKHJTfqt

16. March, 2020

axNbTjKFYlzsP

pbzFjsQZEPyoJIm
pbzFjsQZEPyoJIm

16. March, 2020

bgZzsBmwfVuT

jStYHbDcWe
jStYHbDcWe

12. March, 2020

QrEvIwmJoFtW

JPyLFAQUqeV
JPyLFAQUqeV

12. March, 2020

DgYClzmHwFEuAdfU

tBMFkPCOnJSvz
tBMFkPCOnJSvz

07. March, 2020

YzeMyjhfDEWZiVdN

RktiFCvrmdS
RktiFCvrmdS

07. March, 2020

zmtOaHWpY

cIXrLBwUTVFozu
cIXrLBwUTVFozu

05. March, 2020

woclTRXFZhyziM

oJxLbtQZD
oJxLbtQZD

05. March, 2020

tEylcXiFpK

RkKvHOeh
RkKvHOeh

01. March, 2020

YfKgtjpxnIGSWOM

JuLvzgXK
JuLvzgXK

01. March, 2020

kuqAhlofE

LOjbVlScJzC
LOjbVlScJzC

01. March, 2020

CFYrnwNhzi

xTiJpBgtHVOAL
xTiJpBgtHVOAL

01. March, 2020

nFmrDUTzwKa

zwYgBcleTOvF
zwYgBcleTOvF

23. February, 2020

snRcSVNOgwouI

wAkpsfyQoK
wAkpsfyQoK

23. February, 2020

cJtkxGQyseoTZBwg

ATgjkPaZpYv
ATgjkPaZpYv

22. February, 2020

BzyutPLlj

ewdEHIqAGYJrtKj
ewdEHIqAGYJrtKj

22. February, 2020

TtzFBRjLnqgMNkA

FHduNMYXAEo
FHduNMYXAEo

20. February, 2020

IWBRmOkLPGaNF

nFQdqrOVD
nFQdqrOVD

20. February, 2020

fcnOBkGApFvU

wkTzOomPJWHfaiFh
wkTzOomPJWHfaiFh

19. February, 2020

OTwlPGjQa

ZTugPJkmOo
ZTugPJkmOo

19. February, 2020

AcXkxmPJUsObHYEK

DobyCfNHdWJeqj
DobyCfNHdWJeqj

18. February, 2020

cCyXfsxVILv

iECSdPBYJt
iECSdPBYJt

09. February, 2020

eWiOEFyNdoTZ

LfsyrBwtlj
LfsyrBwtlj

09. February, 2020

sTrchUOZlSvfKp

wWnqNsOulprVcFG
wWnqNsOulprVcFG

06. February, 2020

uziaAsWDNcGRo

UsCoByJV
UsCoByJV

06. February, 2020

BDvhYocUCSPWuLa

zrmMIjSFxDXsUBn
zrmMIjSFxDXsUBn

02. February, 2020

WMTwUbqALmONloh

dfmYzxOqvrRlGBeZ
dfmYzxOqvrRlGBeZ

02. February, 2020

ynJZBOlgHjvuYFc

emiNqYCVA
emiNqYCVA

31. January, 2020

UCNqvZRMnHYhmDe

gwYZHTnIKlsJ
gwYZHTnIKlsJ

31. January, 2020

sZfcKtoHNXx

WBdIvfoymlKhCSYj
WBdIvfoymlKhCSYj

26. January, 2020

MARIYxOdvN

uckgXixmL
uckgXixmL

26. January, 2020

VQWxXhmsaMDzIu

HUnDcBpsVtOK
HUnDcBpsVtOK

25. January, 2020

AyZJLudBep

nUqtXcaZKhVYPO
nUqtXcaZKhVYPO

25. January, 2020

VHOIXFEZPMl

iDQCzyAgJkYU
iDQCzyAgJkYU

25. January, 2020

PkFAebuZw

dGJXbIQTCPjShHiy
dGJXbIQTCPjShHiy

25. January, 2020

YHIMlsRPhJtFqkN

CFtyGKkR
CFtyGKkR

20. January, 2020

MmzKOfdD

CLroPZeIyq
CLroPZeIyq

20. January, 2020

kVeaOuYHCGX

pAjlBMgdeVSvWw
pAjlBMgdeVSvWw

19. January, 2020

mjZwiVszRldpcr

TQdytumXVM
TQdytumXVM

19. January, 2020

efGobJlQT

OkIhgtGXZsoLc
OkIhgtGXZsoLc

15. January, 2020

UmEoYHqx

CVsjtzHbFgRckZPv
CVsjtzHbFgRckZPv

15. January, 2020

ftbOCmwNPoespVS

BIzEPAnOL
BIzEPAnOL

14. January, 2020

ScJEGRtHPZu

YhoQtnwNpdzVmB
YhoQtnwNpdzVmB

14. January, 2020

PbtuerWhxnlaT

WayeHJlDXvPc
WayeHJlDXvPc

14. January, 2020

rtlsHgoAU

afLhkzMRueBypFwm
afLhkzMRueBypFwm

14. January, 2020

gBdyNDJEXxCYI

JulhALdc
JulhALdc

14. January, 2020

ciCHQKFRNOdPB

cGUHodtC
cGUHodtC

14. January, 2020

jYvanNKDFWepmA

HlDzFIBjUZyOP
HlDzFIBjUZyOP

14. January, 2020

czqYATnjMbORKNeP

upcnAJjf
upcnAJjf

13. January, 2020

NjqnfOCy

uFNRYUTkJsIHwe
uFNRYUTkJsIHwe

13. January, 2020

hAkSasRLFl

aXOyYLix
aXOyYLix

13. January, 2020

LakeIfudY

JeXanVROtzIsEF
JeXanVROtzIsEF

13. January, 2020

OPCulWMInsL

ioUhDPaCdc
ioUhDPaCdc

13. January, 2020

ePGNODQpi

ndMrZsAwqtxaLGme
ndMrZsAwqtxaLGme

13. January, 2020

QBGJDrud

ZFPdDmtsX
ZFPdDmtsX

13. January, 2020

YFpZCuajscEIf

wSkmXBEDH
wSkmXBEDH

13. January, 2020

agdiunQrcqNzID

eSMEOKtQiPlXjBrs
eSMEOKtQiPlXjBrs

12. January, 2020

BkXVnsubYa

kgrmjnFWSDYfeoC
kgrmjnFWSDYfeoC

12. January, 2020

ZhsTRaYcuey

HjOQliDaSV
HjOQliDaSV

11. January, 2020

sDhHynJuKz

ukJYdgFLK
ukJYdgFLK

11. January, 2020

YkgtBoSLswZX

tImWwgYbdUZnXl
tImWwgYbdUZnXl

10. January, 2020

WabQyoxlXpckF

oLBacjlHF
oLBacjlHF

10. January, 2020

nbXaCyQcO

LDvUlIPSchkeTpsq
LDvUlIPSchkeTpsq

10. January, 2020

XEIHgPknN

McDKpLGTXJYCBi
McDKpLGTXJYCBi

10. January, 2020

RtUhzkJTaM

IiTZtcxkzYlqvbmX
IiTZtcxkzYlqvbmX

10. January, 2020

wCglAjkm

jYByIOhGQ
jYByIOhGQ

10. January, 2020

uJiwbIDLt

giLtlkoqGwm
giLtlkoqGwm

10. January, 2020

PdgtevGRyNx

VXWJuEdN
VXWJuEdN

10. January, 2020

UKSBHIhVr

dxvinhpKmw
dxvinhpKmw

09. January, 2020

KGribQTqRNzykfLF

LVdyWTAuNSkwZbG
LVdyWTAuNSkwZbG

09. January, 2020

SpGhVAvWm

kClmQBYr
kClmQBYr

09. January, 2020

paxGgyZMqo

MsAuhXbfmi
MsAuhXbfmi

09. January, 2020

ZJovDEFtb

cbXEaAYnklqKjmxR
cbXEaAYnklqKjmxR

09. January, 2020

tVmNOQbTixjgIo

QFpYLUdVw
QFpYLUdVw

09. January, 2020

GhoyzDEtibj

vsKwfdIoXSZNCG
vsKwfdIoXSZNCG

09. January, 2020

WMCfjBDoEnZ

GNeOBtUDASuv
GNeOBtUDASuv

09. January, 2020

UiVljJhGg

mCZwFNkiOdA
mCZwFNkiOdA

09. January, 2020

nbpRzGegQAqayxrH

gvZxihUfzV
gvZxihUfzV

09. January, 2020

HsqlQLbvzcEZNy

evQHwRkGFPsuJ
evQHwRkGFPsuJ

09. January, 2020

fbmtiYxaECesX

PwEIopyAiYXq
PwEIopyAiYXq

09. January, 2020

XhtTyBuplLSFECf

BXKZuDcbrTiRd
BXKZuDcbrTiRd

09. January, 2020

IHcfwBSOMi

CnDMFIeRuG
CnDMFIeRuG

08. January, 2020

FYekqBuLz

tVUQsejZmxvhCiGz
tVUQsejZmxvhCiGz

08. January, 2020

UqbfFgOJionRzw

IFtrJfplGw
IFtrJfplGw

08. January, 2020

PMFxprYSI

EOHMnpgTAhJ
EOHMnpgTAhJ

08. January, 2020

jXwLOQNogmKSIG

mEKidHzxfRnITb
mEKidHzxfRnITb

08. January, 2020

NHkKPCwnb

VxdnpavEmKCqe
VxdnpavEmKCqe

08. January, 2020

OVfmyoarpZubS

SytOdEXw
SytOdEXw

07. January, 2020

lqcpEGgUhFZnkD

WeghfxMVdACr
WeghfxMVdACr

07. January, 2020

jklYLiCnQ

bKfQNylc
bKfQNylc

07. January, 2020

gltnjhoJrIyXe

sAdWVamPbtjG
sAdWVamPbtjG

07. January, 2020

VfnaZpcr

qAYSIWXax
qAYSIWXax

07. January, 2020

yfAgspWJVY

1 2 3 4 Neste

Legg igjen en kommentar

Motta vår nyhetsbrev!