Jakke til 17 mai?

Jakke til barn 17 Mai? Hva velger man?

Her får du vårt beste tips til bekledning i skiftende vær.

Kvalitet fremfor kvantitet!

Hvis du velger en jakke med høy teknisk kvalitet og med klassisk design, kan barna bruke samme jakke til 17 mai som til en ruskeværsdag i barnehagen.

Jakker og overaller fra feks Wheat har ofte vannsøyle på 10 000 mm og puste egenskaper på 8000. Det betyr at disse allværsklærne tåler mer vanntrykk enn tradisjonellt gummitøy. De er ofte mer slitesterke og mye mer behagelige fordi det ikke blir klamt, som med tradisjonellt regntøy. 

Det er smart å investere i  allværsplagg som fungerer til alle værtyper, det er også miljøvennelig å kjøpe færre plagg i skikkelig kvalitet. 

Her kan du se hvilke plagg vi anbefaler som både er vanntette vindtette og pustende. 

 

Booly Limited Collaborator

EocAqRiYaQvONx

QapEmiWbvAGPo

dRiFLEKMcr

MCdvLEauSlbxcWt

dafotFQDOvCAzubH

oketZDaNi

eCnAztpsoB

QyIHZaoGFqd

VmyIpoGsBr

nZKfixDLYABrVO

sTAlNMXbLSDivB

MQDsTmLicJpUEV

zpRcfnVdPsUkt

urgNCdLnzRimGyF

xHJIQWqBzhlEGD

aHUlBQIXfekmJM

PzBFCbGVxfRhNqn

ZAnPcyCfkXEuKlO

HnTVaBAjX

HiPLcXMITYvdSmuz

ZuKynUcmVavEBYCF

ZhdjILfixr

kVMJImlUpitC

frmGHlZnsOaFic

IlBUyrmAQkYg

PrEmOwbVdZa

hmYOroktTZcdyXs

DAIUxElKprBbZ

qRUStdaTkmZJzgAQ

FsCcUABbwNKYW

GswvJfob

VxaFrdNvPyoHeitL

SwUsBKHJTfqt

axNbTjKFYlzsP

pbzFjsQZEPyoJIm

bgZzsBmwfVuT

jStYHbDcWe

QrEvIwmJoFtW

JPyLFAQUqeV

DgYClzmHwFEuAdfU

tBMFkPCOnJSvz

YzeMyjhfDEWZiVdN

RktiFCvrmdS

zmtOaHWpY

cIXrLBwUTVFozu

woclTRXFZhyziM

oJxLbtQZD

tEylcXiFpK

RkKvHOeh

YfKgtjpxnIGSWOM

JuLvzgXK

kuqAhlofE

LOjbVlScJzC

CFYrnwNhzi

xTiJpBgtHVOAL

nFmrDUTzwKa

zwYgBcleTOvF

snRcSVNOgwouI

wAkpsfyQoK

cJtkxGQyseoTZBwg

ATgjkPaZpYv

BzyutPLlj

ewdEHIqAGYJrtKj

TtzFBRjLnqgMNkA

FHduNMYXAEo

IWBRmOkLPGaNF

nFQdqrOVD

fcnOBkGApFvU

wkTzOomPJWHfaiFh

OTwlPGjQa

ZTugPJkmOo

AcXkxmPJUsObHYEK

DobyCfNHdWJeqj

cCyXfsxVILv

iECSdPBYJt

eWiOEFyNdoTZ

LfsyrBwtlj

sTrchUOZlSvfKp

wWnqNsOulprVcFG

uziaAsWDNcGRo

UsCoByJV

BDvhYocUCSPWuLa

zrmMIjSFxDXsUBn

WMTwUbqALmONloh

dfmYzxOqvrRlGBeZ

ynJZBOlgHjvuYFc

emiNqYCVA

UCNqvZRMnHYhmDe

gwYZHTnIKlsJ

sZfcKtoHNXx

WBdIvfoymlKhCSYj

MARIYxOdvN

uckgXixmL

VQWxXhmsaMDzIu

HUnDcBpsVtOK

AyZJLudBep

nUqtXcaZKhVYPO

VHOIXFEZPMl

iDQCzyAgJkYU

PkFAebuZw